Agrifirm Plant geeft maatwerkadvies aan boeren en telers in de akker- en tuinbouwsector. En biedt producten die ze bij haar klanten op het erf bezorgt. Dat doet ze met deskundige medewerkers die dicht bij de teler staan.

Door onderzoek en het aanleggen van proeven vergelijkt ze bijvoorbeeld meststoffen en gewasbescherming. Op basis van deze resultaten bepaalt ze haar advies om continue het beste resultaat te kunnen behalen. Zo wil Agrifirm Plant onderdeel uitmaken van duurzame ketens en bijdragen aan een gezonde toekomst.

Naar de website van Agrifirm Plant