Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van tien samenwerkende partners. Zij zijn allen nauw betrokken bij en werkzaam in de agribusiness. Wie zijn ze en wat is hun expertise in de tuinbouw en akkerbouw.

 

ABAB Accountants en Adviseurs is een fullservice accountants- en adviesorganisatie met meer dan 90 jaar ervaring en 700 betrokken medewerkers, verspreid over 14 vestigingen. Onze adviseurs zijn persoonlijke sparringpartners op wie ondernemers kunnen rekenen bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Zij kijken vooruit om tijdig te anticiperen op kansen en uitdagingen. En leveren met op maat gesneden advies en ondersteuning een bijdrage aan het succes van een onderneming.

ABAB ontzorgt haar klanten met samenstellen van jaarrekeningen, audit en assurance, (internationale) fiscale advisering, juridische advisering, salarisadministratie, payroll advies, HR services, bedrijfskundige advisering, corporate finance, inkomens- en estate planning, pensioenadvisering, ruimtelijke ordening en milieu, mediation, subsidie-advisering, administratieve dienstverlening en vastgoedadvisering. 

ABAB, allround en alert.

Naar de website van ABAB

Abemec is een zelf importerende dealer van tractoren, multipurpose machines en landbouwwerktuigen. Haar specialisme is landbouwmechanisatie op het boerenerf waarvoor ze ook de service, reparaties en onderhoud verricht.

Vanuit haar hoofdkantoor in Veghel en achttien werkplaatsen in Nederland streeft ze naar het ontzorgen van de klant. Haar Abemec Service Totaal Plan biedt klanten bijvoorbeeld de afzonderlijke mogelijkheid van financiering, verzekering en onderhoudscontract of een combinatie daarvan.

Naar de website van Abemec

Agrico is een krachtige, coöperatieve organisatie die wereldwijd aardappelen vermarkt, nieuwe rassen kweekt en innovatieve oplossingen bedenkt. Van het prille zaadje tot aan het schap van de supermarkt.

Ze is gegroeid tot deze wereldspeler door de samenwerking tussen haar telers, kwekers, medewerkers, partners en klanten. Zoiets krachtigs kan er groeien uit zo'n eenvoudig idee als samenwerking. Agrico nodigt u graag aan tafel uit voor een gesprek over een smakelijke, gezonde toekomst.

Naar de website van Agrico

Agrifirm Plant geeft maatwerkadvies aan boeren en telers in de akker- en tuinbouwsector. En biedt producten die ze bij haar klanten op het erf bezorgt. Dat doet ze met deskundige medewerkers die dicht bij de teler staan.

Door onderzoek en het aanleggen van proeven vergelijkt ze bijvoorbeeld meststoffen en gewasbescherming. Op basis van deze resultaten bepaalt ze haar advies om continue het beste resultaat te kunnen behalen. Zo wil Agrifirm Plant onderdeel uitmaken van duurzame ketens en bijdragen aan een gezonde toekomst.

Naar de website van Agrifirm Plant

BASF Agro richt zich op onderzoek, marketing en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen en plaag- en ongediertebestrijdingsmiddelen. Doelgroepen zijn de professionele land- en tuinbouw en het openbaar groen.

Op basis van marktinschattingen ontwikkelt ze via onderzoek, acquisities en samenwerkingsverbanden producten voor de land- en tuinbouw. Deze vercommercialiseert ze met professionele marketing- en voorlichtingsondersteuning. BASF Agro benadrukt het belang van een goed persoonlijk advies van haar aangesloten dealers.

Naar de website van BASF

Bayer CropScience is in Nederland al honderd jaar actief vanuit haar slogan 'Science for a better life'. Ze biedt in Nederland telers een groot scala van moderne gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit Mijdrecht worden nieuwe innovatieve producten ontwikkeld, geadviseerd en gedistribueerd.

Nederland moet het hebben van kennis van teelt. Daarom investeert Bayer CropScience veel in technologische vooruitgang. Want innovaties vormen de basis voor concurrentievermogen en groei. Daarbij gaat het niet alleen om afzonderlijke producten, maar ook om nieuwe toepassingsgebieden.

Naar de website van Bayer

KWOOT communicatie & reclame is diep geworteld in de Nederlandse landbouw en van oudsher herkenbaar en onderscheidend aanwezig in de agribusiness. Ingetogen waar wenselijk, uitbundig waar mogelijk.

Met de uitkomsten van haar online onderzoek ‘MediaTrends’ is KWOOT richtinggevend voor bedrijven die uitdagingen zien in een cross-media benadering van de markt. Vanuit de visie: ‘Ieder bedrijf is uitgever van zijn eigen informatie’ bouwt KWOOT samen met haar klant een digitaal platform dat de basis voor een interactieve klantrelatie vormt.

Naar de website van KWOOT

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vertegenwoordigt de belangen van 8000 jonge (aankomende) boeren en tuinders.

NAJK zet zich in voor jonge agrarische ondernemers van de toekomst. Dit betekent niet alleen het behartigen van de belangen in Den Haag en Brussel, maar ook actief handvatten bieden tot beter ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK bij aan zelfbewuste en kundige jonge ondernemers die met beide benen in de maatschappij staan: de ondernemers van de toekomst.

Naar de website van NAJK

Onder de naam OCI Agro levert OCI Nitrogen hoogwaardige minerale meststoffen. Al sinds 1929 levert dit haar een vooraanstaande positie op in Europa, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika is ze actief.

Ze werkt en levert op een maatschappelijk verantwoorde manier, met aandacht voor mens, milieu en economie. Voor de productieprocessen maakt ze gebruik van de modernste en beste productietechnieken die beschikbaar zijn voor de meststoffenindustrie.

Naar de website van OCI Agro

Syngenta is een wereldwijde marktleider in gewasbescherming en teelthuis. In meer dan 90 landen werkt ze aan een gemeenschappelijk doel: 'bringing plant potential to life'. 

Door eersteklas onderzoek, mondiaal bereik en toewijding aan onze klanten helpt ze opbrengsten te verhogen, het milieu te beschermen en de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.In Nederland werken zo'n 900 medewerkers aan de ontwikkeling, productie en verkoop van kwalitatief hoogwaardige zaden, stekken, jonge planten en gewasbeschermingsmiddelen.

Naar de website van Syngenta