Het concept Lasting Fields van constructeur Wim Steverink is door het Innovatiefonds voor telers beloond met een aanmoedigingsprijs van € 500. Mocht het idee van de Tollebeker werkelijkheid worden, dan biedt dat grote voordelen voor de agrariër en het milieu.

Het project Lasting Fields is nu nog een animatie, maar al wel als merk gedeponeerd. De jury vindt het idee van het nieuwe landbouwsysteem de moeite waard. Steverink Techniek is een constructiebedrijf gespecialiseerd in machineontwerp en prototypebouw. Samen met verschillende partners, zoals OMFL en PPO, CAH Dronten en accountantsbureau Flynth, heeft Wim Steverink het plan uitgewerkt met als doel de landbouw duurzamer te maken.

Lichte zelfsturende machinewagons

Globaal geschetst komt het plan er op neer dat zware landbouwmachines vervangen worden door lichte gestuurde machinewagons, die opgeladen worden via zonne-energie of uit gewassen, zoals koolzaad. Deze wagons worden gestuurd door zowel GPS-signalen als over rails van de schuur naar de akkers. Bevoorrading, uitladen, zaaien, oogsten en andere landbouwwerkzaamheden gebeuren volledig autonoom, zonder menselijke tussenkomst. Voordeel is dus dat de agrariër meer tijd overhoudt voor organisatie en innovatie.

Minder zware bodembelasting

Een ander belangrijk voordeel is de veel minder zware belasting van de bodem. Dat leidt naast minder brandstofverbruik tot een rijkere bodem met wellicht gezondere producten. De gewassen zijn door de aanwezige multifunctionele wagons gemakkelijker in mengteelt te verbouwen in plaats van monocultuur. Dat leidt tot biodiversiteit, wat weer een voordeel is voor een lagere ziektedruk met minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Fossiel versus energieneutraal

Wim Steverink ziet zijn concept Lasting Field wereldwijd kansrijk. ,,Een pilot is haalbaar. Technisch gezien hebben we de belangrijkste deeltoepassingen al eens eerder gebouwd en weten we dat dit kan werken. De drempel qua opstartkosten is echter hoog; boeren hebben al veel geïnvesteerd in mechanisatie. Zolang fossiele olie goedkoop is en alternatieve energie duur, wachten ondernemers af. Toch zijn de mogelijkheden voor het milieu enorm. Nu vraagt een hectare jaarlijks 200 liter dieselolie. In ons concept kan dat energieneutraal.’’ Steverink hoopt dat Lasting Fields een rechtsvorm wordt waarbij alle participanten gelijkelijk hun voordeel doen, zodat het project concreet kan worden met een pilot.

4. Steverink Lasting Fields