Het Innovatiefonds voor telers heeft Boomkwekerij ’t Fort W. Roelofs uit Zeewolde beloond voor haar innovatieve vinding met een bijdrage van € 1.000. ,,De verbouw van rijen maïsplanten tussen de jonge fruitbomen vormt een soort bedrijfsschadeverzekering’’, aldus Claudia Roelofs van de kwekerij.

Samen met haar man Winnie Roelofs vormt ze de tweede generatie binnen de bijna vijftig jaar oude Boomkwekerij ’t Fort. Naast een areaal van 30 hectare akkerbouw en 25 hectare moerbedden (voor de vermeerdering van de onderstammen voor de appel- en perenbomen) beheert het bedrijf 125 hectare voor de vruchtboomkwekerij.

Positieve ervaring uit het verleden

De zeer strenge winterperiode in februari 2012 met 27 graden vorst was aanleiding voor de innovatie. ,,Eigenlijk onze totale bomenvoorraad van een miljoen exemplaren was aangetast’’, vertelt Claudia Roelofs. ,,Door te enten hebben we een aantal bomen nog weten te redden.’’ Om dit probleem in de toekomst te voorkomen deed het bedrijf proeven met vliesdoeken en schuimlagen. Deze voldeden niet, maar een ervaring van bedrijfsoprichter Wim Roelofs werd opnieuw opgepakt.

Maïs blijft sterk in de stronk

,,Op 8 januari 1985 vroor het nog iets meer waarbij een relatie van ons veel baat had bij hoogstaand onkruid tussen de fruitbomen. Wij hebben deze ervaring vervolgens toegepast in de vorm van maïs.’’ Een ander alternatief, gele mosterd, hing te snel slap na verschillende vorstperiodes. Maïs blijft langer sterk in de stronk. De negentig centimeter ruimte tussen de fruitbomen biedt genoeg ruimte voor de maïs. Een rij maïs moet voldoende bescherming bieden tegen wind en kou. Ook bij sneeuw zorgt de maïs voor een beter microklimaat; de verwachting is een positief verschil van circa vijf graden.

Eens per 25 jaar het risico

Voor de toepassing heeft Roelofs een tweedehands maïszaaimachine aangepast om achter de zelfrijdende portaaltrekker te bevestigen. Doel van de financiële bijdrage is de machine te perfectioneren om de grond beter zaaiklaar te maken. Mits voldoende sneeuw kan een andere machine de sneeuw ter extra bescherming van de ent of onderstam tegen de planten werken. Het weer is nog niet dermate extreem koud of warm geweest dat het wederom problemen op kan leveren vanwege beginnende sapstromen. ,,De kans dat het weer zo koud wordt, is statistisch eens per 25 jaar. Jaarlijks kost de investering ons enkele duizenden euro’s, maar een kapotgevroren kwekerij kost natuurlijk veel meer. Zie het als een soort bedrijfsverzekering.’’

3. Roelofs fruitbomen en mais 1

3. Roelofs fruitbomen en mais 2