Jan Reinier de Jong uit Odoorn is met zijn initiatief ‘Energieopslag op het Boerenbedrijf’ door het Innovatiefonds voor telers beloond met een bedrag van € 2.500. De via zonnecollectoren gewonnen energie bewaart hij sinds eind 2015 in een meters grote accu.

Inmiddels is een zes meter lange zeecontainer met daarin 126 lithium accu’s op het agrarisch bedrijf van De Jong geplaatst. Deze slaat de energie op die hij via de 1.057 zonnepanelen op zijn bedrijfsgebouwen opvangt. Met deze installatie is de Drent de eerste agrariër die zonne-energie in een accu opslaat. Daarin werkt hij samen met vier partners: GroenLeven (zonnepanelen), Ateps (accu), Jules Energy (slimme software aan- en verkoop stroom) en Agrovent (aardappelbewaarcomputer).

Snel vol en flexibel inzetbaar

Aanleiding was om zijn zonnepanelen rendabeler in te zetten. ‘’Op zonnige dagen produceren de panelen te veel stroom om aan het net te leveren’’, aldus de initiatiefnemer. ,,De keuze was om ze uit te zetten of de stroom opslaan in een accu.’’ Via LTO kwam hij met Jules Energy in contact. Na het bespreken van de mogelijkheden bleek een accu de oplossing. De keuze viel op een lithium ion accu. Deze accu is zeer snel oplaadbaar. Bij zonnig weer is de accu met een capaciteit van 294 kilowattuur in een uur vol.

Accu duurzaam inzetbaar

Met dit totaalconcept kan de ondernemer dus inspelen op overcapaciteit op het landelijke energienet; met de accu kan hij van waarde zijn bij de onbalans in de markt. En stel dat dit principe op grote schaal plaatsvindt, hoeven kolencentrales minder te draaien bij piekmomenten in de behoefte. De accu’s kunnen dan ‘uit voorraad’ leveren. De Jong: ,,Ik kan met mijn accu de keuze maken uit leveren aan de markt, of het gebruiken voor bijvoorbeeld mijn aardappelbewaring. Dankzij de slimme software profiteer ik van de meest gunstige prijzen in aan- en verkoop van de stroom.’’

Subsidieloos energie produceren

De investering van zo’n zes ton is fors, maar de terugverdientijd ligt volgens De Jong op ongeveer acht tot tien jaar. Gezien het hoge rendement verwacht de akkerbouwer dat dit concept bij een stabiel resultaat meer in trek komt. ,,Iedereen met een geschikt dak en financiële ingangen zou hier mee kunnen beginnen. Grote accu’s zijn volgens mij zeker haalbaar. Vanaf 100 kWh kun je starten, vanaf 250 kWh is het echt interessant.’’ Zijn vermogen is 294 kWh en verhoudt zich goed tot het zonnesysteem van 310 kWp. De Jong wil met zijn project ook een statement maken: ,,Als onze verwachtingen uitkomen, kun je zonder subsidie op grotere schaal duurzame energie produceren.’’

2. De Jong Accucontainer met banner

2. De Jong Zonnepanelen op dak