Firma C.J. Huiberts & zn uit Sint Maartensbrug is door het Innovatiefonds voor telers beloond met een bedrag van € 3.500. Aanleiding is de zelf ontworpen en gebouwde onder-groenbemesterzode-planter.

De onder-groenbemesterzode-planter is afgelopen jaar getest op het Noord-Hollandse bedrijf van John en Johanna Huiberts. Feitelijk vormt de plantmachine de innovatie, maar Huiberts trekt het graag breder. ,,Het betreft eigenlijk de hele cyclus vanaf groenbemesting tot het planten van de bloembollen. Ons bedrijf streeft naar een goede kwaliteit biologische bloembollen. Een goede bodemstructuur past daar bij.’’

Groenbemestermengsel van elf soorten

Na de niet-kerende-grondbewerking zaait Huiberts een groenbemestermengsel – van wel elf soorten - en wordt compost over het perceel verdeeld. Zo’n drie weken voordat de bloembollen de grond ingaan, wordt de groenbemester gemaaid. Hierdoor ontstaat een gemengde-groenbemester-zode. Vervolgens plant Huiberts de bollen met de speciale onder-groenbemesterplanter. Deze tilt de zode op, verspreidt de bollen eronder en legt de zode terug. Ondertussen blijft de groenbemester gewoon haar werk blijven doen.

Scheelt wel drie werkgangen

Dit systeem is niet eerder gebruikt in de bollenteelt of in andere teelten, weet Huiberts. ,,Het voordeel is dat het bodemleven zo weinig mogelijk wordt gestoord. Bijkomend voordeel is dat de groenbemester een dekentje tegen de vorst vormt en het strodekken achterwege gelaten kan worden. Deze manier van werken scheelt drie werkgangen met de trekker, wat weer een grote besparing aan dieselolie geeft. Beter voor de bodem en het milieu.’’ Tijdens de winterperiode geeft de groenbemester voedende en beschermende stoffen af aan de hele wortelzone, en indirect aan de bloembollen.

Prima voor zandgronden

Het ontwerp van de planter is gebaseerd op een kleinere onder-grasplanter. Bij de nieuwe versie zijn aanpassingen doorgevoerd, zodat ook onder een hoger gewas geplant kan worden. De jury van het Innovatiefonds beoordeelt het concept daarom zeer positief: ,,De gemengde groenbemester geeft biodiversiteit. Het plantsysteem is ook door andere bollentelers prima op zandgronden toe te passen. Een mooi en innovatief idee dat naar onze mening de eerste plaats zeker verdiend heeft.’’ Het prijzengeld wordt door Huiberts besteed om de machine nog in de juiste kleuren te laten spuiten.

1. Huiberts onder zoden planter