Het ‘Innovatiefonds voor telers’ heeft akkerbouwers Hendrik Luth (Wedde) en Doeko van ’t Westeinde (Nieuweschans) beloond met bijdragen van respectievelijk € 5.000 en € 2.500 voor hun duurzame en opbrengstverhogende innovaties.

Akkerbouwer en loonwerker Hendrik Luth in Wedde ontving € 5.000 voor de (door)ontwikkeling van een 12 meter brede rijenspuit met GPS-aansturing en -sectieafsluiting in de suikerbietenteelt. De afgelopen dertig jaar is er volgens Luth nauwelijks geïnnoveerd in rijenspuiten. Daarom startte hij samen met een machinebouwer de doorontwikkeling van een moderne en extra brede rijenspuit. Daarbij kreeg hij onder meer ondersteuning van Ko Munneke en Rien Vegelink van de innovatiegroep Veenkoloniën.

Lager middelengebruik rijenspuit

Met de rijenspuit bespaart Luth zo’n twee liter gewasbeschermingsmiddel per hectare ten opzichte van een volveldse bespuiting. Zodra de bieten meer loofmassa hebben wordt het middel bovendien veel effectiever op het blad aangebracht. Want de spuitdoppen, die 10 centimeter boven de grond hangen, behandelen het bietengewas ook aan de onderkant van het blad. Luth verwacht dat deze spuittechniek een positief effect heeft op de emissiebeperking. De nieuwe spuit is met 24 rijen dubbel zo breed als de oude rijenspuit. Dit om de kans op structuurschade aan de bodem te minimaliseren. Bij de onkruidbestrijding wordt de bespuiting gecombineerd met aanaarden en schoffelen tussen de rijen.

Groenbemester in bouwplan op zware klei

Akkerbouwer en bestuurslid akkerbouw van NAJK Doeko van ‘t Westeinde in Nieuweschans teelt groenbemesters op zware kleigrond in bouwplanverband. Deze kwalitatieve investering in de bodem beloonde het ‘Innovatiefonds voor telers’ met € 2.500. In het najaar zaait Van ‘t Westeinde een groenbemester voorafgaand aan de suikerbietenteelt. Hij teelt deze groenbemester in stroken zodat de bieten in het voorjaar zonder aanvullende bewerkingen gezaaid kunnen worden. Doordat het perceel ‘groen’ overwintert, gaan er minder nutriënten verloren. Van ‘t Westeinde verwacht een positief effect op het bodemleven en het organische stof gehalte. Bovendien voldoet hij nog efficiënter aan de vergroeningseisen. De akkerbouwer koos het afgelopen seizoen voor gele mosterd. De omvang van het gewas zorgde echter voor slepen tijdens de bietenzaai. Hij zoekt nog naar de optimale teeltwijze van de groenbemester om in het voorjaar de bieten toch makkelijk te kunnen zaaien.

Luth - Rijenspuit -  Innovatiefonds

(door)ontwikkeling van een 12 meter brede rijenspuit met GPS-aansturing en -sectieafsluiting in de suikerbietenteelt.

Westeinde - Groenbemester - Innovatiefonds

Teelt van groenbemesters op zware kleigrond in bouwplanverband.