Pasture Reader 1

 Hoe haal je ondanks een aangescherpt mestbeleid een maximale grasopbrengst? De Friese melkveehouder Piet Jan Thibaudier maakt zijn drogestofgehalte per hectare inzichtelijk met de Pasture Reader. Hij ontving een aanmoedigingspijs van € 2.000,-, toegekend door het Innovatiefonds voor telers dat vernieuwende ideeën stimuleert.

Drogestof per ha in beeld

De Pasture Reader meet met ultrasone geluidsgolven de hoogte en dichtheid van het gras en rekent dit om naar kilogram drogestof. Thibaudier uit Lemmer kwam in contact met een producent in Australië en past de reader nu op zijn 80 ha grasland toe. Opbrengstverschillen zijn direct in beeld volgens de melkveehouder. De reader werkt op ieder vlak rijdend voertuig. Met GPS brengt de reader het grasland op de vierkante meter precies in beeld. „Slechte plekken pik ik er zo uit”, licht Thibaudier toe.

Hectares maximaal benutten

Aan de hand van de resultaten besluit de melkveehouder tot graslandvernieuwing, aangepaste bemesting of ontwatering. „Door de stijgende vraag naar ruwvoer gaat juiste graslandbeheersing de komende jaren het verschil maken tussen winst en verlies”, stelt Thibaudier. Hij monteerde de reader op zijn frontmaaier en bepaalt voor zijn stalvoedering zo de hoeveelheid product en het maaitijdstip. „Een grashoogte van 20 cm geeft de beste resultaten, het eiwit is niet te hoog, het ureum laag en de veestapel gezond.”

Bemesten op maat

Inzicht in opbrengst maakt bemesting op maat mogelijk volgens Thibaudier. Hij hoopt dat de Pasture Reader de aanzet gaat vormen voor een bemestingsbeleid op basis van onttrekking. „Wij oogsten op bepaalde percelen 16 ton drogestof per ha, maar mogen volgens de huidige regels slechts 10 ton bemesten.” Samen met Arjan Hulsman en Wageningen UR worden proeven gedaan om de berekening van het drogestofgehalte door te ontwikkelen. „In Australië wordt inmiddels twee jaar volop met de Pasture Reader gewerkt, Nederlands gras is echter geen Australisch gras”, legt Thibaudier uit. De reader gaat ook in wintertarwe getest worden om een gelijkmatige afrijping te stimuleren.

 

Pasture Reader 2 Pasture Reader 3