Met de lichte groei in de Nederlandse boomkwekerijsector ontwikkelen bacteriën en schimmels zich ook mee. Stefan Even van adviesbureau Cultus Agro Advies biedt met het project ‘Geladen water’ de telers een duurzamer alternatief.

De Nederlandse boomkwekerijsector telt circa 3.100 bedrijven en een areaal van 17.000 hectare. Het klimaat is prima, maar diverse schimmels en bacteriën, zoals phytophtora en botrytis, belagen de teelt. Tegelijk vermindert het aantal goede beschermingsmiddelen. Continue heeft dat aandacht van adviesbureau Cultus.

Veiliger vorm van desinfectie

Adviseur Stefan Even durfde het aan om tijd en energie te steken in alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidde tot een desinfectiemiddel op basis van gestabiliseerde waterstofperoxide. Een veiliger vorm van desinfectie dan de toepassing van geladen water in de boomkwekerij. Met als gevolg dit project ‘Geladen water’. Geladen water is bewerkt leidingwater met onder meer stoffen als chloorgas. Met succes wordt het al veel toegepast in de glastuinbouw en bollenteelt.

Niet-chemisch, dus duurzamer

,,In het doorontwikkelde vervangende type leidt het gestabiliseerde waterstofperoxide niet meer tot corrosie in kassen, weet Even. Belangrijkste voordeel is dat het een milieuvriendelijk desinfectiemiddel is, niet-chemisch dus. Het wordt zelfs in de medische wereld en voedselindustrie gebruikt.’’ Ook het feit dat de stof naast verneveling ook via bespuiting buiten kan worden toegepast, is van belang voor de omvangrijkere gewassen.

Nader onderzoek per boomsoort

Met verschillende testen bij kwekerijen wil Cultus in 2014 meer informatie krijgen over de werking per plantensoort: ,,Onze gewassen zijn zeer divers. Aantal spuitbeurten of dosering kan dus nogal verschil uitmaken. Bij de veelvoorkomende buxusteelt hebben we al wel gezien dat het een aantal schimmels en algen bestrijdt. Wel zullen we voor sommige bacteriën en schimmels chemische middelen moeten blijven gebruiken. Maar ons doel is dat je met minder toe kunt. Dat scheelt kosten, is duurzamer en levert meer op.’’

Door het onderzoeken van innovatieve methoden wil Cultus Agro Advies de boomteelt een duurzaam alternatief bieden om het gewas gezond te houden.