'Slim gebruik maken van de nieuwste technieken.' Dat vat in het kort de eerste innovatie samen die in juli een bijdrage ontving van het Innovatiefonds voor telers.

Aad Klompe, akkerbouwer in Oud-Beijerland, dokterde de Geo Akker Optimalisatie Service (GAOS) uit. Wageningen UR programmeerde daar de software voor, die de informatie van GPS-RKT, perceelsbeelden en opbrengstbeelden combineert. Daarmee kan de teler vooraf de werkgangen en akkerranden precies uitkienen en plannen. Voordeel: rijbanen blijven elk jaar op dezelfde plaats, precies op hele werkgangen uitkomen bij obstakels zoals hoogspanningsmasten en optimale invulling van akkerranden of functionele agrobiodiversiteit waar gewenst. " Zo combineren we goede akkerbouwpraktijk met de maatschappelijke wensen ", vertelt Klompe. Met de toekenning van het fonds kan Klompe de innovatie uitrollen voor andere gebruikers.

Uitwisselbaar

Hij ziet de inrichting met GAOS ook als een praktisch instrument voor loonwerkers. "Het wordt voor de chauffeurs dan gemakkelijker om precies goed uit te komen op percelen" , legt hij uit. Volgens de uitvinder komen akkerbouwers zo tot een permanent 'ingericht' perceel, en dat komt ten goede aan de bodemkwaliteit. GAOS is uitwisselbaar met de verschillende merken GPS-apparatuur. " Dat heeft prioriteit omdat ook collega's en loonwerkers met GPS-RTK exact dezelfde lijnen moeten kunnen volgen ''.

Plaatsspecifieke taken

Als volgende stap ziet Klompe om op basis van perceelsbeelden en sensoren (bijvoorbeeld opbrengstsensoren) ook plaatsspecifiek te werken. " Denk bijvoorbeeld aan bemesting of de toepassing van bodemherbiciden. Binnen een perceel zit doorgaans veel variatie. Als je daarop in kunt spelen is dat directe winst". In het verzamelen van betrouwbare informatie is daarbij nog wel vooruitgang te boeken.

De heer Klompe