Elk jaar weer had melkveehouder Jan van den Oever te maken met opspattende olie, als hij zijn hooibouwmachines of beregeningshaspel aan wilde koppelen. Met zijn zelf ontworpen drukontlaster voor hydraulische koppelingen wint hij 750 euro van het Innovatiefonds voor telers.

Met het ontwikkelen van een compostwagen heeft Sander Hendrikx een prima alternatief gevonden voor de aanwending van herbiciden en kunstmest: “Ik wilde niet afhankelijk zijn van deze middelen, ook omdat ik denk dat we anders moeten gaan telen en hierin speelt de bodem een belangrijke rol.” Hendrix won met zijn idee 750 euro van het Innovatiefonds voor telers.

Hoe houd je je planten vitaal, nu chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds meer het onderspit delven? Erik Jeucken ging op zijn boomkwekerij aan de slag en met plantengattoepassingen om het bodemleven rond de wortel een impuls te geven. Daarvoor kreeg de teler een aanmoedigingsprijs van het Innovatiefonds voor telers ter waarde van 750 euro.

De aanmoedigings- én publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers heeft Linda Cebrian-Rampen gewonnen met haar plan om biologische thee in Nederland van de grond te krijgen. De planten groeien goed, de smaak van de eerste opbrengst is al heerlijk.

Oud-melkveehouder Henk Pol uit Uffelte heeft met zijn ondergrondse strokenploeg een bedrag van 3.000 euro gewonnen van het Innovatiefonds voor telers. De voordelen zijn behoud van de bodemstructuur, minder uitspoeling van organische stoffen en een sterkere maisplant.

 

Joep van de Bool uit Neer heeft bewezen dat de zoete bataat ook prima op de Nederlandse zandgronden gedijt. Daarmee heeft de kweker een cheque van 2.000 euro gewonnen en de Publieksprijs ter waarde van 750 euro.

 

Stefan Even van Boomkwekerij Even uit Sinderen ziet volop kansen om zowel geld, arbeid als middelen te besparen door het combineren van werkgangen op zijn bedrijf. Daarmee heeft hij van het Innovatiefonds een bijdrage van 1.000 euro verdiend.

 

Minder personele inzet en meer rust in de bedrijfsvoering. Dat heeft de investering in de ontwikkeling van de bufferwagen voor het potplantentransport op het bedrijf van Kwekerij Stals in het Limburgse Ell opgeleverd. Daarmee is hij beloond met de derde prijs van het Innovatiefonds voor telers, ter waarde van € 1.000,-. Ook won hij de Publieksprijs met een bedrag van € 750,-.

Gezond en goed uitgangsmateriaal is voor Dick Schoon Lelies uit Callantsoog (NH) belangrijk. Een hardnekkig virus was voor het bedrijf aanleiding om de teelt anders aan te pakken. Voortaan groeien de leliebollen virusvrij op in kratten, boven de grond. Voor het Innovatiefonds voor Telers aanleiding om een tweede prijs toe te kennen, ter waarde van € 2.000,-.

Mts. Van der Bos en J. Idsardi uit Holwerd wonnen dit jaar de eerste prijs van het Innovatiefonds met een machine die bacteriën en schimmels op pootaardappelknollen doodt met uv-licht. Dit leverde hun het bedrag van 3.000,- euro op.

Het concept Lasting Fields van constructeur Wim Steverink is door het Innovatiefonds voor telers beloond met een aanmoedigingsprijs van € 500. Mocht het idee van de Tollebeker werkelijkheid worden, dan biedt dat grote voordelen voor de agrariër en het milieu.

Het Innovatiefonds voor telers heeft Boomkwekerij ’t Fort W. Roelofs uit Zeewolde beloond voor haar innovatieve vinding met een bijdrage van € 1.000. ,,De verbouw van rijen maïsplanten tussen de jonge fruitbomen vormt een soort bedrijfsschadeverzekering’’, aldus Claudia Roelofs van de kwekerij.

Jan Reinier de Jong uit Odoorn is met zijn initiatief ‘Energieopslag op het Boerenbedrijf’ door het Innovatiefonds voor telers beloond met een bedrag van € 2.500. De via zonnecollectoren gewonnen energie bewaart hij sinds eind 2015 in een meters grote accu.

Firma C.J. Huiberts & zn uit Sint Maartensbrug is door het Innovatiefonds voor telers beloond met een bedrag van € 3.500. Aanleiding is de zelf ontworpen en gebouwde onder-groenbemesterzode-planter.

Het ‘Innovatiefonds voor telers’ heeft akkerbouwers Hendrik Luth (Wedde) en Doeko van ’t Westeinde (Nieuweschans) beloond met bijdragen van respectievelijk € 5.000 en € 2.500 voor hun duurzame en opbrengstverhogende innovaties.

Pasture Reader 1

 Hoe haal je ondanks een aangescherpt mestbeleid een maximale grasopbrengst? De Friese melkveehouder Piet Jan Thibaudier maakt zijn drogestofgehalte per hectare inzichtelijk met de Pasture Reader. Hij ontving een aanmoedigingspijs van € 2.000,-, toegekend door het Innovatiefonds voor telers dat vernieuwende ideeën stimuleert.

Van Wijk 1

Hardfruitteler Wim van Wijk uit het Utrechtse ’t Goy heeft van het Innovatiefonds voor telers 5.000 euro ontvangen. Zijn toepassing van spuiwater voor zijn boomgaarden noemde de jury ‘een schoolvoorbeeld van innovatie’. Afvalwater krijgt de status van integrale en duurzame toepassing als onkruidbestrijder en meststof.

Van Schagen Eco Douche 1

Bloembollenteler Cornel van Schagen uit Bergen heeft een stimuleringsbijdrage van 10.000 euro ontvangen van het Innovatiefonds voor telers. De jury beoordeelde de beloonde Eco-Combi Douche als een mooi voorbeeld van co-creatie tussen teler en machinebouwer.

Bloeming2kl

Grondbewerking en gewasbescherming past de Drentse akkerbouwer Roelof Bloeming niet meer volvelds toe, maar in stroken van 15 cm. Bloeming liet een machine bouwen die in één werkgang de stroken bewerkt, inzaait en spuit. Het Innovatiefonds voor telers kende € 2.000 toe voor zijn innovatieve en duurzame idee.

innovatie5

De Friese melkveehouders Arjan Stokman uit Koudum en Rutger van de Streek uit Broek zijn voor hun uitvinding van de ‘Fertiseed’ beloond met een aanmoedigingsprijs van 2.500 euro. Deze prijs is toegekend door het Innovatiefonds voor Telers dat vernieuwende ideeën binnen de akker- en vollegrondstuinbouw stimuleert.

innovatie4

Teler Pieter Verschure van plantenkweker Croyse Loop uit Aarle-Rixtel is voor zijn uitvinding van een biologische afbreekbare plasticlegger beloond met een aanmoedigingsprijs van 2.500 euro. Deze prijs is toegekend door het Innovatiefonds voor telers dat vernieuwende ideeën binnen de akker- en tuinbouw stimuleert.

Met de lichte groei in de Nederlandse boomkwekerijsector ontwikkelen bacteriën en schimmels zich ook mee. Stefan Even van adviesbureau Cultus Agro Advies biedt met het project ‘Geladen water’ de telers een duurzamer alternatief.

De Nederlandse boomkwekerijsector telt circa 3.100 bedrijven en een areaal van 17.000 hectare. Het klimaat is prima, maar diverse schimmels en bacteriën, zoals phytophtora en botrytis, belagen de teelt. Tegelijk vermindert het aantal goede beschermingsmiddelen. Continue heeft dat aandacht van adviesbureau Cultus.

Hoe haal je meer rendement van je akker? Met het quadpootsysteem voor aardappelen heeft Marcel Nijenhuis uit Espel 1.250 euro gekregen om het idee verder vorm te geven.

Voor zijn 20 hectare pootaardappelen op zijn bedrijf ging Nijenhuis zo’n tien jaar geleden experimenteren met een andere pootvorm. De overgang van bedden van 1.50 meter naar een bedbreedte van 1.80 meter voor zijn bloembollen inspireerden hem daartoe. In plaats van de gangbare breedte van 150 cm ging hij ook met de aardappelen naar 180 cm. Omdat brede ruggen van 90 cm minder opleveren, zocht de teler naar alternatieven. ,,Ik ben overgegaan op bedden, wat leidde tot een betere verdeling. Het nadeel bleek echter de ondiepe sporen, waardoor er bij grote regenhoeveelheden in de zomer grotere kans op rot is.’’

Hoe haal je meer rendement van je akker? Voor een aangepast verdeelsysteem voor zijn bloembollen heeft Marcel Nijenhuis uit Espel 1.250 euro gekregen.

Zijn Nobel gangbare bollenplantmachine verdeelde de bollen niet naar zijn wens. Dat kon en moest beter, vond Nijenhuis. ,,Daarom heb ik een beter verdeelsysteem laten maken op de machine. Zelf ben ik helemaal geen machineman, maar haal ik veel meer voldoening uit het nastreven van een hoger rendement.’’

'Slim gebruik maken van de nieuwste technieken.' Dat vat in het kort de eerste innovatie samen die in juli een bijdrage ontving van het Innovatiefonds voor telers.

Aad Klompe, akkerbouwer in Oud-Beijerland, dokterde de Geo Akker Optimalisatie Service (GAOS) uit. Wageningen UR programmeerde daar de software voor, die de informatie van GPS-RKT, perceelsbeelden en opbrengstbeelden combineert. Daarmee kan de teler vooraf de werkgangen en akkerranden precies uitkienen en plannen. Voordeel: rijbanen blijven elk jaar op dezelfde plaats, precies op hele werkgangen uitkomen bij obstakels zoals hoogspanningsmasten en optimale invulling van akkerranden of functionele agrobiodiversiteit waar gewenst. " Zo combineren we goede akkerbouwpraktijk met de maatschappelijke wensen ", vertelt Klompe. Met de toekenning van het fonds kan Klompe de innovatie uitrollen voor andere gebruikers.